Ձեր ողջ ապահովագրությունը

Ֆիզիկական

անձանց

Իրավաբանական

անձանց

Մեր նորությունները
02.03.2021
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ-Ի ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՍՏԱՑԵԼ Է ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՎԿԱՅԱԳՐՈՎ

Պատահարը տեղի է ունեցել 2020 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։

Մանրամասն >>

20.12.2019
Հրաշալի հոդված մեր մասին Ռուսաստանի մեր գործընկերներից

В десятку!

В конце 2018 года входящая в группу РЕСО компания ЗАО «РЕСО» Армения отметила 10-летний юбилей - прекрасный повод подвести итоги и наметить новые цели на будущее вместе с коллегами. Незадолго до круглой даты Армению посетила команда из 39 топ-менеджеров РЕСО-Гарантия.

Մանրամասն >>

14.11.2019
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ-ն տրամադրել է 500 000 ՀՀ դրամ հատուցում Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության «ՌԵՍՈ ԿՐԵԴԻՏ» պայմանագրով։

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ-ն տրամադրել է 500 000 ՀՀ դրամ հատուցում Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության «ՌԵՍՈ ԿՐԵԴԻՏ» պայմանագրով։

Մանրամասն >>

23.07.2019
«ՌԵՍՈ»-ի հաճախորդը ՃՏՊ-ի արդյունքում պատճառված վնասի համար ԿԱՍԿՈ պայմանագրով ստացել է գրեթե 9 մլն ՀՀ դրամ հատուցում։

«ՌԵՍՈ»-ի հաճախորդը ՃՏՊ-ի արդյունքում պատճառված վնասի համար ԿԱՍԿՈ պայմանագրով ստացել է գրեթե 9 մլն ՀՀ դրամ հատուցում։...

Մանրամասն >>

25.03.2019
ՌԵՍՈ-ն առաջարկում է բիզնեսին ապահովագրվել ֆինանսական կորուստներից

ՌԵՍՈ ապահովագրական ընկերությունն այսուհետ ակտիվ կաշխատի ոչ միայն ֆիզիկական անձանց, այլ նաև բիզնեսի հետ։...

Մանրամասն >>

21.03.2019
Ապահովագրական գործակալին մեղադրանք է առաջադրվել

«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ-ի ներկայացրած հաղորդման հիման վրա ՀՀ քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում ավարտվել է...

 

 

Մանրամասն >>

24.11.2017
Նոր նշանակում Ընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնում

«ՌԵՍՈ» Ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերության Խորհրդի 2017թ. նոյեմբերի 23-ի որոշման համաձայն՝ Ընկերության գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Արթուր Ղազարյանը...

Մանրամասն >>

11.10.2016
«Ապահովագրություն և ոչ միայն»

«ՌԵՍՈ» ընկերության գործադիր տնօրեն Սամվել Գրիգորյանի «Ապահովագրություն և ոչ միայն»- հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը...


Մանրամասն >>

21.08.2016
Ապահովագրությունը որպես պաշտպանության ամենահուսալի միջոց...

Պատահարներն անկանխատեսելի են և դրանց արդյունքում առաջացած ֆինանսական կորուստների ամենահուսալի պաշտպանությունը ապահովագրությունն է։

Մանրամասն >>

01.10.2015
ՌԵՍՈ-ի գործադիր տնօրենը՝ գազաբալոնային համակարգերի պայթյունների թեմայով հեռուստահաղորդման հյուր

«ՌԵՍՈ» Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը մասնակցեց

Մանրամասն >>

Ապահովագրական բառարան

 

Ապահովագրված անձայն անձն է, որի հետ կապված ապահովագրական պատահարի առաջացումը հանդիսանում է ապահովագրության պայմանագրի առարկա:

 

Ապահովագրական ընկերություն - «Ապահովագրության և ապահովագրական   գործունեության մասին» օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ:

 

Ապահովագրական գործակալ - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապահովագրական գործակալի գործունեություն իրականացնելու համար Կենտրոնական բանկի ապահովագրական գործակալների ռեգիստրում հաշվառված անձ: 

 

Ապահովագրական սակագին - սահմանված ապահովագրական գումարի նկատմամբ ապահովագրավճարի դրույքաչափն է:

 

Ապահովագրական պատահար - ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված դեպքն է կամ իրադարձությունը, որի տեղի ունենալու ուժով ապահովագրողը պարտավորվում է ապահովադրին կամ շահառուին վճարել ապահովագրական հատուցում:

 

Ապահովադիր - ապահովագրության պայմանագրի այն կողմը, որին կամ որի մատնանշած անձին (շահառու) ապահովագրողը պարտավորվում է  հատուցել ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյունքում  պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմանագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական  պատահարի) տեղի ունենալու ուժով՝ ըստ ապահովագրության պայմանագրի պայմանների:

 

Ապահովագրության օբյեկտ - ապահովագրման ենթակա գույքային և անձնական շահերն են:

 

Ապահովագրական ռիսկ -  առաջանալու որոշակի հավանականությամբ և պատահականությամբ ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու  հետևանքով առաջացող վնասի հնարավոր մեծությունն է:

 

Ապահովագրական հատուցում - ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու արդյունքում ապահովագրողի կողմից ապահովագրական  պայմանագրի հիման վրա ապահովադրին կամ շահառուին վճարման ենթակա գումարն է` դրամական արտահայտությամբ կամ համարժեք գույքով:

 

Ապահովագրական գումար - ապահովագրողի կողմից վճարման ենթակա հնարավոր ապահովագրական հատուցման առավելագույն չափն է:

 

Ապահովագրավճար - ապահովագրության պայմանագրով սահմանված չափով և պայմաններով ապահովադրի կողմից ապահովագրողին հնարավոր  ապահովագրական հատուցման դիմաց վճարվելիք գումարն է:

 

ԱՊՊԱ - ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն:

 

ԱՊՊԱ պայմանագիր -  ԱՊՊԱ իրականացնելու իրավունք ունեցող ապահովագրական ընկերության և ապահովադրի միջև «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքի համաձայն  կնքված ԱՊՊԱ պայմանագիր:

 

Ավտոտրանսպորտային միջոց-  ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներով ուղևորներ և բեռներ փոխադրելու, ինչպես նաև ոչ  տրանսպորտային աշխատանքներ կատարելու համար սարքավորված անիվավոր տրանսպորտային միջոց (ներառյալ` թեթև մարդատար  ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ, բեռնատար ավտոմոբիլներ, մոտոցիկլետներ, քարշակներ, տրոլեյբուսներ):

 

Ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր (համասեփականատեր) - ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր համարվող  ֆիզիկական անձ (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, օտարերկրյա քաղաքացի, քաղաքացիություն չունեցող անձ) կամ իրավաբանական անձ,  պետություն (պետական մարմին), համայնք (տեղական ինքնակառավարման մարմին), Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտական  ներկայացուցչություններ (դեսպանություններ, հյուպատոսական հիմնարկներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ):

 

Ավտոտրանսպորտային միջոցի վարորդ - ավտոտրանսպորտային միջոցը ղեկավարող անձ, որն ապահովագրական պատահարի ժամանակ  օգտագործել է ավտոտրանսպորտային միջոցը: Վարորդ է համարվում նաև վարել սովորեցնողը:

 

Բոնուս-Մալուս համակարգ -է ապահովադրի (և/կամ վարորդի) ռիսկի գնահատման մեխանիզմ, որի միջոցով փոփոխության է ենթարկվում ապահովագրավճարը` կախված տվյալ ապահովագրական պայմանագրի գծով գրանցված և այդ պայմանագրի կնքմանը նախորդող որոշակի ժամանակահատվածի ապահովագրական պատահարների պատմությունից (և/կամ վարորդի անհատական “վարորդական պատմությունից”)։


Բյուրո - «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված Բյուրո:

 

Համաձայնեցված հայտարարագիր - ապահովագրական պատահարի դեպքում պատահարի մասնակիցների կողմից պատահարի վայրում լրացվող  սահմանված ձևի ձևաթուղթ է, որտեղ նրանց ստորագրությամբ հավաստիացվում են պատահարի հանգամանքները, փաստերը և այլ տեղեկություններ։

 

Շահառու - ապահովագրական պատահար տեղի ունենալու պարագայում ապահովագրական պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական  հատուցումն ստանալու իրավունք ունեցող անձն է:

 

Չհատուցվող գումար - ոչ կյանքի ապահովագրության դեպքում ապահովադրի մաuնակցության չափն է վնաuի հատուցմանը, որը սահմանվում է  ապահովագրության պայմանագրով՝ կոնկրետ գումարի կամ ապահովագրական գումարի նկատմամբ տոկոuի տեսքով: 

 

Պայմանական չհատուցվող գումար - ապահովագրողն ազատվում է փաuտացի վնաuների կամ կորուuտների հատուցման պարտականությունից,  եթե այդ վնասը չի գերազանցում ապահովագրական պայմանագրով նախատեuված չհատուցվող գումարի չափը, և պարտավոր է վճարել հատուցումն  ամբողջությամբ, եթե դրա մեծությունը գերազանցում է չհատուցվող գումարի չափը:

 

Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար - ապահովագրողն ազատվում է որոշակի մասով հատուցում իրականացնելուց` անկախ վնասի կամ կորստի  ընդհանուր չափից:

 

Վերաապահովագրական ընկերություն - բացառապես վերաապահովագրական գործունեությամբ զբաղվող Ընկերություն:

 

Վերաապահովագրող - վերաապահովագրություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անձ:

 

Վերաապահովագրություն - մեկ ապահովագրողի կողմից պայմանագրով որոշված պայմաններով ապահովադիրների նկատմամբ ունեցած իր  ամբողջ պարտավորությունների կամ դրանց մի մասի կատարման հետ կապված ռիսկի ապահովագրումն այլ ապահովագրողի մոտ:

 

Վերաապահովագրական գործունեություն - որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն` ապահովադիրների նկատմամբ այլ ապահովագրողների  ունեցած ամբողջ պարտավորությունների կամ դրանց մի մասի կատարման հետ կապված ռիսկի ապահովագրում:

 

Վերջին թարմացում` 05.03.2012թ. 13:45

Հաշվիր արագ

ԱՊՊԱ հաշվիչ


Ապահովագրական պատահարի դեպքում փորձեք պահպանել հանգստություն և զանգահարեք մեզ`

060 50 57 57:

Հայտնեք մեզ պատահարի մասին և հետևեք հետագա ցուցումներին:

 • AmeriaBank
 • UniBank
 • ACBA - Credit Agricole Bank
 • Aray LTD
 • Armenian Development Bank
 • Armenalco
 • Map LTD
 • Muran LTD
 • New International Business Farm
 • Arzni Group LTD
 • Arge Business
 • Mavas group LTD
 • Voskevaz Wine Cellar
 • VTB-Armenia Bank
 • HSBC Armenia
 • Fora
 • Noyan Tapan
 • Artsakhbank
 • Ameriagroup
 • Anelikbank
 • Intracom Armenia
 • Mavaexim
 • Araratbank
 • TECHNOLIFE LLC
 • VEDI ALCO
 • KAMURJ UCO CJSC
 • «ԱՐՄԵՆԻԱ» ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
 • «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ
 • «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
 • Mets Aniv
 • Armbusinessbank CJSC
 • «ՔԱՆԿՈՐ» ՍԻՐՏ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ